תנאים והגבלות

אתר זה מופעל על ידי קנין נכסים והשקעות בע"מ ("החברה").

גישה ושימוש באתר:

 • השימוש באתר זה כפוף לתנאים וההגבלות המפורטים כאן ("התנאים").
 • גישה או שימוש באתר זה מעידים על הסכמתך לתנאים אלו.
 • אם אינך מסכים לתנאים אלו, אנא אל תשתמש באתר זה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים בכל עת.
 • שינויים אלו יהיו בתוקף מיד עם פרסומם באתר.
 • המשך השימוש באתר לאחר פרסום שינויים ייחשב כהסכמה שלך לשינויים אלו.

תוכן האתר:

 • כל התוכן באתר זה, כולל טקסט, תמונות, סרטונים וקוד, הוא רכושה של החברה או של צדדים שלישיים.
 • אסור לך להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, להציג, למכור, להשכיר, ליצור יצירות נגזרות או להשתמש בכל דרך אחרת בתוכן האתר, אלא אם כן קיבלת אישור מפורש בכתב מהחברה.

קישורים לאתרים אחרים:

 • אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים שאינם בבעלות החברה או מופעלים על ידה.
 • החברה אינה אחראית לתוכן או לפרטיות של אתרים אלו.

הגבלת אחריות:

 • החברה אינה נותנת שום אחריות, מפורשת או משתמעת, לגבי האתר או תוכנו.
 • החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה זמין באופן רציף וללא תקלות.
 • החברה אינה אחראית לנזק כלשהו שייגרם לך כתוצאה משימוש באתר זה, בין אם ישיר או עקיף.

פיצויים:

 • אתה מסכים לשפות ולפצות את החברה, מנהליה, עובדיה, סוכניה ונציגיה מפני כל תביעה, הפסד, נזק, הוצאה (לרבות שכר טרחת עורכי דין) שייגרמו להם כתוצאה מהפרת התנאים על ידך.

סמכות שיפוט:

 • כל סכסוך הנובע מהתנאים אלו או משימוש באתר זה יידון בבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו, ישראל.

חוקים ישראליים:

 • תנאים אלו יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

הסכם שלם:

 • תנאים אלו מהווים את ההסכם המלא והמוחלט בין הצדדים ביחס לשימוש באתר זה.

ביטול:

 • החברה רשאית לבטל את גישתך לאתר זה בכל עת, מכל סיבה שהיא, עם או בלי הודעה מוקדמת.

הודעות:

 • כל הודעה שתישלח על ידי החברה תישלח בדואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל שסיפקת.
 • כל הודעה שתישלח על ידך תישלח בדואר אלקטרוני לכתובת [כתובת דוא"ל של החברה].

הפרדה:

 • אם סעיף כלשהו מהתנאים אלו ייחשב כבלתי חוקי, בטל או בלתי ניתן לאכיפה, סעיף זה יימחק מהתנאים ולא ישפיע על תוקפם של יתר הסעיפים.

ויתור:

 • ויתור על תנאי כלשהו מהתנאים אלו יהיה תקף רק אם הוא נעשה בכתב וחתום על ידי החברה.

שימוש אישי:

 • אתה רשאי להשתמש באתר זה למטרות אישיות בלבד.
 • אסור לך להשתמש באתר זה למטרות מסחריות כלשהן.

העברה:

 • אסור לך להעביר את זכויותיך או התחייבויותיך על פי תנאים אלו ללא אישור מפורש בכתב מהחברה.

כותרות:

 • הכותרות בתנאים אלו הן למטרות נוחות בלבד ולא תשפענה על פרשנות התנאים.

תנאים נוספים:

 • החברה רשאית להוסיף תנאים נוספים אלו מעת לעת.
 • תנאים נוספים אלו

יצירת קשר

קישורים

עקבו אחרינו

השווה מקומות אירוח

לְהַשְׁווֹת