מגרש פינתי בקרבת בית כלל

  • מס׳ נכס: 13779

בקרבת בית כלל – מגרש פינתי + היתר
ניתן לבנות 10 דירות

מפת הנכס

//